Mededeling

De Stichting Autisme en Ik kampt al geruime tijd met een tekort aan medewerkers.
Hierdoor kunnen wij niet meer staan waarvoor we zijn opgericht.

Wij willen u dan ook langs deze weg laten weten dat wij hierdoor helaas genoodzaakt zijn de Stichting Autisme en Ik per 31 oktober 2015 op te heffen.

Wij danken u hartelijk voor uw gestelde vertrouwen in ons als stichting.

Voor verdere hulp en informatie over autisme verwijzen wij u naar:


Met vriendelijke groet,
Bestuur Stichting Autisme en ik

   
© Stichting Autisme en ik & Sinimas 2013 - 2015